Quyết định 60/2017 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.

Ngày 5-12-2017, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 60/2017 thay thế Quyết định 33/2014 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP. Từ 1-1-2018:Quy định diện tích Đất ở tối thiểu 36 m2 được tách thửa. Đây là quyết định phù hợp trong việc dân cư ngày càng phát triển, quỹ đất ngày càng thu hẹp Sau hơn một năm sửa đổi và trải qua rất nhiều lần dự thảo, ngày 5-12, Phó Xem tiếp…